تازه ها

سه شنبه 23 آذر 1395-15:20 کد خبر:21543

جلسه هم اندیشی رابطین مدیریت مصرف و آب بدون درآمدبرگزارشد


به منظور آشنایی با اقدامات قابل اجرا در مبحث مدیریت مصرف  و آب بدون درآمد،  جلسه هم اندیشی رابطین مدیریت مصرف با حضور نمایندگانی از امور آب و فاضلاب شهری سطح مازندران در محل تصفیه خانه فاضلاب شهر ساری برگزار شد.
به گزارش انعکاس شمال به نقل ازروابط عمومی شرکت آبفاشهری مازندران، با توجه به کمبود منابع تامین آب و خشکسالی های اخیر در سطح کشور و استان مازندران و به دلیل اهمیت موضوع مدیریت مصرف آب و میزان آب در دسترس،  جلسه هم اندیشی رابطین مدیریت مصرف آب با محورهای اقدامات و برنامه های دفتر مدیریت مصرف آب برای کاهش هدر فت و افزایش درآمد، استفاده از تجارب سایر امور در بخش مدیریت مصرف و توجیه شرح خدمات بازرسین آب برای اجرای طرح در سطح استان، برگزار شد.
در این جلسه  مهندس قلی زاده مدیر دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد به تشریح فعالیتهای صورت گرفته در این دفتر پرداخت .
 همچنین در این نشست اجزای آب بدون درآمد در سطح استان و سهم هر یک از بخشهای حوادث آب، قرائت کنتور، انشعابات غیرمجازو... در کاهش میزان هدر رفت آب در سطح شرکت تجزیه  وتحلیل شد.
گفتنی است در پایان کارشناسان دفتر مدیریت مصرف  و کارشناسان امور آب  وفاضلاب شهری مازندران به ارایه عملکرد فعالیتهای انجام شده و بیان دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند.

نام فرستنده :
ایمیل گیرنده :