تازه ها

چهارشنبه 24 آذر 1395-11:19 کد خبر:21553

صدور مجوز انبار و سرد خانه عمومی از سازمان صنعت معدن تجارت مازندران


کلیه مراحل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری واحدهای ذخیره سازی از طریق سامانه مدیریت فرآیند هماهنگ صورت می پذیرد.
به گزارش انعکاس شمال ، علی قاسمی رئیس اداره بازرگانی داخلی با اشاره با این مطلب اظهار داشت: فرآیند صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری واحدهای ذخیره سازی عمومی (انبار وسردخانه) در سامانه بهین یاب و مدیریت فرآیند (هماهنگ) عملیاتی گردیده و از تاریخ  10/08/1395 بنابه ابلاغیه مقام عالی وزارت موضوع نحوه اجرای انتقال فهرست 359 قلم کد آیسیک توافق شده  با وزارت جهاد کشاورزی ، کلیه مراحل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری واحدهای ذخیره سازی از طریق سامانه مدیریت فرآیند (هماهنگ) صورت می پذیرد.
رئیس اداره بازرگانی داخلی افزود: متقاضیان مربوطه می توانند با مراجعه به سایت بهین یاب نسبت به ثبت و پیگیری موضوع اقدام نمایند.
وی در ادامه به این نکته اشاره داشت که : واحدهای ذخیره سازی عمومی مشمول عبارتند از : انبار با ظرفیت بیش از 1000تن و سردخانه با ظرفیت بیش از 500 تن ،در ضمن واحدهای ذخیره سازی اختصاصی که در خارج از عرصه واحدهای تولیدی یا جهت بهره برداری اختصاصی متقاضی احداث می گردند مشمول حد نصاب تناژی نبوده  و نیز مراکز ذخیره سازی واحدهای صنفی جز شمول این ابلاغیه به حساب نمی آیند.

نام فرستنده :
ایمیل گیرنده :