تازه ها

چهارشنبه 1 دی 1395-14:46 کد خبر:23562

اجرای طرح پایلوت بازرسین آب در 4 شهر مازندران


به گزارش انعکاس شمال به نقل از شرکت آبفاشهری مازندران، مهندس محمدرضا محمودی با بیان اینکه بازرس یا بازرسین آب به افرادی اطلاق می شود که بصورت مستقل از تمامی واحدها در امور آب و فاضلاب و شهرهای تابعه آن ، زیر نظر مستقیم مدیر امور و یا رئیس اداره فعالیت می نماید، گفت: بازرسین آب وظیفه بررسی و کنترل برخی از فرآیندهای مرتبط با مشترکین آب و فاضلاب و حفظ حقوق و اموال شرکت در برابر سوء استفاده های احتمالی را بر عهده دارند .
وی، هدف از تشکیل بازرسین آب را، افزایش اثربخشی فعالیتهای مرتبط با مشترکین و شهروندان در بخش آب و فاضلاب، رسیدگی به تخلفات مشترکین و یا سایرین، افزایش درآمد شرکت از طریق رصد و کنترل فرآیندهای مرتبط و نیز حفظ اموال، املاک و تاسیسات شرکت در برابر تجاوز عنوان کرد.
معاون بهره برداری آبفاشهری مازندران، تعداد اکیپ بازرس یا بازرسین آب را بر مبنای مرکز شهرستان و شهرهای تابعه آن دانست و تصریح کرد: در مراکز شهرستان که محل امور آب و فاضلاب است ، یک بازرس اصلی و دو نیروی حفار فنی و در شهرهای تابع نیز، یک بازرس اصلی آشنا به مسائل فنی فعالیت می کند.
مهندس محمودی، با بیان اینکه برای بازرسین آب هفت وظیفه کاری تعریف شد، اظهار داشت: بازرس آب وظیفه دریافت گزارش تخلفات مشترکین  از مامورین قرائت کنتور و یا سایرین و بازدید از موارد اعلام شده-اخذ مصارف نامتعارف از واحد  مشترکین ( انشعابات کم مصرف غیرمعقول ) و بررسی میدانی انشعابات-بازدید از محل ساخت و سازها و بررسی وضعیت انشعاب و وضعیت کنتور آب ، نوع کاربری در سیستم مشترکین و ... - بررسی فعالیت مامورین قرائت کنتور از نظر طرز برخورد با مشترکین ، صحت قرائت کنتور ، پوشش مناسب مامورین و درستی گزارشات ارائه شده - بازدید از محل انشعابات غیرمجاز گزارش شده و تائید صحت و سقم آن- بررسی حوادث و اتفاقات آب و دلایل تاخیر در رفع آن -  بازدید و حفاظت از اموال، املاک و حریم تاسیسات شرکت را بر عهده دارد.
وی، با تاکید بر اینکه بازرسین آب ، نیروی وصول مطالبات نیستند، به اجرای این طرح در شهرهای ساری، قائمشهر، بابل و آمل از خرداد ماه امسال اشاره و تصریح کرد: طی 5 ماه فعالیت بازرسین آب در این شهرها، در مجموع 1076 مورد بازدید انجام و گزارش تخلف دریافت شد.
معاون بهره برداری آبفاشهری مازندران، تعداد تخلفات کشف شده در این مدت را 380 فقره و تعداد تخلفات برطرف شده را 267 مورد عنوان و تصریح کرد: در این مدت  8 میلیارد و 600 میلیون ریال درآمد حاصل از فعالیت بازرسین آب به دست آمد.
گفتنی است استفاده از لباس فرم متحدالشکل به همراه آرم شرکت آب و فاضلاب استان مازندران و کلمه بازرس آب  و نیز الصاق  کارت شناسایی بر روی لباس برای بازرسین آب الزامی است.

نام فرستنده :
ایمیل گیرنده :