تازه ها

دوشنبه 13 دی 1395-12:29 کد خبر:24587

مدیریت شهری نزدیک ترین فضای مدیریتی به مردم است

انعکاس شمال - مدیریت شهری اگرچه مفهومی عام و گسترده می باشد  که کارکرد همه سازمانهای دخیل در خدمات شهری را دربر می گیرد اما آنچه که امروز از این عنوان...


انعکاس شمال - مدیریت شهری اگرچه مفهومی عام و گسترده می باشد  که کارکرد همه سازمانهای دخیل در خدمات شهری را دربر می گیرد اما آنچه که امروز از این عنوان برداشت می کنند شامل شوراها و شهرداریها می شود که الحق والانصاف در خط مقدم ارائه خدمات شهری قراردارند.

برای انجام بهینه وظایف و ماموریت های نهاد مدیریت شهری، اعضای شورای اسلامی شهر و نیز شهردار نباید دو نهاد شورا و شهرداری را مجموعه جدا از هم بدانند بلکه آن ها یک مجموعه هستند که تقویت یکی موجب تقویت دیگری و بالعکس تضعیف هر کدام ، زمینه ساز تضعیف دیگری خواهد بود. بنابراین شورا و شهرداری به عنوان دو بازوی یک نهاد ( نهاد مدیریت شهری) که یکی بازوی تصمیم گیری و دیگری اجرایی می باشد ، باید متحد و یکپارچه عمل نمایند.

البته وقتی از همراهی و تعامل شورا وشهرداری سخن می گوییم این مقوله منافاتی با انجام وظیفه نظارتی شورای شهر ندارد شورا در عین همراهی و حمایت شهرداری می تواند نظارت دقیق و حتی در موارد لزوم نظارت سختگیرانه برعملکرد شهرداری داشته باشد چون نظارت از وظایف اصلی و قانونی نهاد شوراست.ضمن اینکه نظارت را باید از مصادیق همراهی شورا باشهرداری ارزیابی کرد.

از نکات مهمی که در خصوص عملکرد و جایگاه نهاد مدیریت شهری باید بدقت مورد توجه قرار گیرد این است که کارکرد این نهادهمواره در معرض دید و قضاوت مردم قراردارد و به تعبیری ، شورا و شهرداری همواره در ویترین هستند و مردم آن هارا می بینند و بطور روزانه با امور مردم درگیرهستند. همین جایگاه و ویژگی حساسیت واهمیت خاصی به کارکرد نهاد مدیریت شهری می دهد.

مردمی بودن نهاد مدیریت شهری بی شک مختصاتی دارد که توجه به آن نباید فقط در شعار باشد بلکه عملا باید آن را نشان داد از جمله اینکه از فعالیت های مختلف این نهاد اعم از برنامه ریزی و سیاست گزاری برای ساماندهی امور شهر ،  تصمیم گیری ، اجرای طرح ها و پروژه ها و نظارت بر حسن اجرای آنها باید همواره صدای مردم شنیده شود. یعنی در تمام این مراحل ، حضور و مشارکت شهروندان باید ملموس و محسوس باشد .

به نظر بنده و بسیاری از همکارانم در سطح استان و کشور ، اولویت نهاد مدیریت شهری باید اولویت مردم باشد.اگر این اتفاق رخ داد و مردم و خواسته های آنان در کانون توجه مدیران شهری قرارگرفتند، انسجام مدیریت شهری حفظ شده و دستیابی اهداف از پیش تعیین شده بهتر و سریع تر میسر خواهد شد ولی چنانچه این اتفاق رخ نداد و مدیران شهری چه در حوزه تصمیم سازی و تصمیم گیری و نظارت و چه در بخش اجرا از مطالبات ، نیاز ها و ضرورتها و منویات مردم فاصله گرفته و غافل شدند، مطمئن باشید که بحث های فردی، اختلاف سلیقه ها ، گرایش به مسائل سیاسی و گروهی ، تصمیمات نادرست،نظارت های سطحی و سلیقه ای ، حواشی خسارتبار و... بروز نموده و بتدریج مدیریت شهری را به ورطه نا کارآمدی می کشاند و این عارضه هم جز خسارت برای شهر چیز دیگری نخواهد داشت . لذا مهم ترین رسالت ما در مدیریت شهری این است که با همدلی ،برادری،محبت،رفتار علمی و کار جمعی پیش برویم و عملگرایی ورویکرد جهادی همچنان سرلوحه کارمان باشد و مردم و کار برای آنها را لحظه ای فراموش نکنیم .

پرویز شعبانی عضو شورای اسلامی شهر ساری

 

 

 

نام فرستنده :
ایمیل گیرنده :