تازه ها

چهارشنبه 2 خرداد 1397-8:32 کد خبر:35921

شرکت های درونی سازمانی ابزاری برای غارت بیت المال


به گزارش انعکاس شمال، بسیاری از مدیران دولتی غارتگر بیت المال و حق الناس کلیه اعتبارات دولتی در سازمان زیرمجموعه خود و شرکت های درون سازمانی با سهم داری خود و تعدادی از مدیران تشکیل داده اند تا کلیه درآمدهای سازمان و نهادهای دولتی را به حساب شرکت به بهانه فاکتورسازی ها و هزینه های جعلی واریز نمودند.

 

جالب اینکه هیچگونه نظارتی هم بر درآمد ها و هزینه های این شرکت ها وجود ندارد و در واقع این شرکت ها اتاق خلوت مدیران برای غارت اموال مردم است...

نام فرستنده :
ایمیل گیرنده :